La Regulació

Afinasons

La pràctica habitual del piano implica la reiteració dels moviments que interpreta el músic. Al accionar la tecla s’encadenen mecànicament diferents peces o components mecànics que com a resultat produeixen els efectes d’estimulació, sensació i diferenciació d’intensitats del so. Per a la persona que utilitza l’instrument habitualment, pot ser difícil percebre les variacions, ja que pot haver-se adaptat a elles forçant una digitació incorrecta. S’aconsella efectuar una revisió periòdica de l’instrument per tal d’evitar interioritzar les irregularitats que poden aparèixer i preservar l’equilibri del mecanisme.

La regulació del mecanisme permet: millorar la dinàmica en l’execució del moviment efectuat pel músic i els efectes sonors derivats, a la vegada que permet mantenir i allargar la vida útil de l’instrument. Durant el moviment de la tecla s’encadenen mecànicament les diferents peces o components mecànics que com a resultat produeixen el so i permeten la repetició del moviment. El rendiment del mecanisme disminueix amb l’ús de l’instrument i el seu propi deteriorament, per això és aconsellable calibrar aquestes funcions i les parts implicades com els pilotins, les brides, els feltres, les molles, els eixos i aplicar la lubricació necessària per afavorir un funcionament equilibrat per totes les notes, prevenint un desgast acusat de les parts més utilitzades.

Regulació

Que és la regulació?

És el procés de recuperació de la relació mil.limetrica entre les peçes que generen el so.

Objectius

Que es regula?

Regulació del mecanisme: Equilibrar les peces.

Regulació del teclat: Ajustar el teclat.

Regulació dels pedals: Equilibrar els pedals

Periodicitat

Cada quant s'ha de regular?

Es recomana que s’efectuïn entre tres i quatre anys en funció de l’ús i de l’instrument.

El teclat i els pedals poden ser una font de sorolls o degut a l’ús no respondre de la forma correcta, per això també es tenen en compte en la regulació periòdica del mecanisme.

Altres aspectes de regulació i millora acústica es realitzen de forma puntual en altres peces, com pot ser l’harmonització dels martells, quan apareguin matisos en la sonoritat que desentonen al conjunt.

Aquests processos permeten recuperar o modificar matisos sonors que milloren la sonoritat del piano d’acord a les seves prestacions.

Alhora es realitzen altres actuacions de manteniment i prevenció que permeten evitar danys majors en parts internes del piano derivats d’elements externs.

T’ajudem a gaudir del piano

Afinasons al teu servei

Youtube and vimeo, for instance, can host your https://www.celltrackingapps.com/read-whatsapp-messages-android/ videos privately and allow you to view them from the respective apps on your ipad or within the safari web browser